Missieverklaring

Op de Yorkshire Academy koesteren we eigenschappen zoals karakter, betrokkenheid bij de gemeenschap, en wetenschappelijke nieuwsgierigheid in een veilige, beschutte en liefdevolle omgeving, waarin persoonlijke en aantrekkelijke educatieve kansen worden geboden zowel voor de leervakken als op het gebied van de visuele en uitvoerende kunsten.

Onze Filosofie

De Yorkshire Academy is een uitnodigende, plezierige school die gefundeerd is op een samenwerkingsverband van leerlingen, leerkrachten en ouders berustend op wederzijds vertrouwen en respect. Wij geloven dat verantwoordelijkheid, samenwerking en intellectuele weetgierigheid worden ontwikkeld als leerlingen, klasgenoten en leerkrachten elkaar kennen en zich gewaardeerd voelen om wat ze het beste doen.

Wij respecteren de individualiteit van elke leerling. We helpen leerlingen begrijpen dat ze belangrijk zijn, dat ze talent hebben en succes zullen hebben en we investeren daar tijd en energie in. We bouwen zelfvertrouwen en moedigen leerlingen aan te begrijpen dat het de moeite waard is om risico's te nemen en dat een mislukking een waardevolle les is. We moedigen leerlingen aan verder te denken dan hun huidige prestaties en gezichtspunten, waardoor hun gevoel van eigenwaarde wordt versterkt en ze trots leren zijn op wat ze bereikt hebben.

We stellen hoge eisen. We moedigen vragen over academische onderwerpen aan, evenals bekwaamheid in de visuele en uitvoerende kunsten, deelname aan fysieke activiteiten en dienstverlening aan de gemeenschap. We bieden pittige, plezierige programma's en een vakkenpakket onderwezen door getalenteerde, gekwalificeerde, innemende en energieke leerkrachten. De kiemen van zich ontwikkelend educatief enthousiasme worden door ons geplant, gekoesterd en uitgedaagd, waardoor de leerlingen streven naar uitmuntendheid en creativiteit en ze de vreugde en waarde ervaren van het vergaren van kennis.

We geloven dat intellectuele ontwikkeling, emotionele rijpheid en een principieel leven de kenmerken zijn van een geslaagde opvoeding. De ervaring leert ons dat leerlingen die hun hele lagere schooltijd onder onze hoede blijven op de Yorkshire Academy met de hulp en steun van hun ouders de beste resultaten bereiken. Deze oud-leerlingen zijn welgemanierd, gelukkig en beminnelijk, succesvol en veelzijdig, gedisciplineerd en verantwoordelijk. Ze kunnen putten uit een gedegen educatieve achtergrond die ze voor hun hele leven de liefde voor leren heeft bijgebracht.

Campus illustration

Group photographs of students and teachers

Student's drawing of the main building